De Stichting Vrienden Hospice de Markies, opgericht in juli 2009, heeft ten doel de ondersteuning van het werk van het Hospice in financiële en materiële zin. Dit doel tracht de stichting te verwezenlijken door het werven van financiële middelen ten behoeve van het Hospice en het werven en informeren van vrienden/donateurs, die gedurende een bepaalde periode, of door een eenmalige gift, schenking, erfstelling, legaat of andere bate het nut en het belang van het Hospice onderschrijven.

ONZE MISSIE: ONDERSTEUNEND VERBINDEN.

Om de missie te kunnen realiseren stellen we middelen centraal. Middelen zijn mensen, geld en faciliteiten. Met deze middelen kunnen we de volgende waarden nastreven:

Breed: bekendheid aan werk van het hospice en de vrienden van het
 hospice geven, middels een brede manier van communiceren tbv een breed
 draagvlak in de maatschappij.
Onafhankelijk: wij zijn een onafhankelijke stichting, wat ons de ruimte geeft
 naar eigen initiatief te handelen.
Innovatief: op een vernieuwende manier brengen wij onze boodschap onder
 de aandacht van de mensen. Een voorbeeld is Piece of Cake.
Bekend:
Zichtbaar: als stichting zichtbaar zijn creëert verbinding met de stakeholders,
 bovendien wordt het onderwerp leven, levenseinde en dood heel zichtbaar.
Educatie: wij ondersteunen het hospice ook door mogelijk maken van
 opleiding van medewerkers en vrijwilligers en we brengen het onderwerp
 bij de scholen.